Vårdens professioner kräver att generikarapporten görs om

Vårdens professioner kräver att generikarapporten görs om
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är starkt kritisk till Läkemedelsverkets slutsatser om generisk förskrivning. Foto: Ulf Huett

Kräver att regeringen snabbutreder frågan på nytt.

I ett brev kräver Vårdförbundet och en rad andra yrkesförbund inom vården att den rapport om generikaförskrivning som Läkemedelsverket nyligen presenterade görs om. Förbunden vill att frågan i stället snabbutreds av socialdepartementet eller Socialstyrelsen.

Brev till sjukvårdsministern

Brevet, som är riktat direkt till sjukvårdsministern Gabriel Wikström, är undertecknat av Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, och av ordförandena för Svensk sjuksköterskeförening, Svenska barnmorskeförbundet, Sveriges läkarförbund, Svenska läkarsällskapet, Svensk förening för allmänmedicin, Sveriges farmaceuter och Unionen.

Som Vårdfokus tidigare har berättat föreslog Läkemedelverkets i sin slutrapport, som kom den 28 maj, att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

Stark kritik mot slutsatserna

I brevet till sjukvårdsministern riktar professionerna stark kritik mot myndighetens slutsatser, men också mot hur rapporten har tagits fram.

Samtliga organisationer som företräder professioner som förskriver, expedierar eller administrerar läkemedel, alla myndigheter – utom E-hälsomyndigheten – och de flesta patientorganisationerna förespråkar generisk förskrivning i någon form. Ändå valde Läkemedelsverket att inte förespråka sådan förskrivning slutrapporten.

Enligt undertecknarna av skrivelsen har Läkemedelsverket alltså i princip struntat i alla de argument som de olika professionsföreträdarna i vården har lagt fram, och som enligt dem skulle förbättra patientsäkerheten.

De anser att Läkemedelsverket inte har gjort några analyser av de eventuella vinsterna med generisk förskrivning och inte heller tillräckligt noga analyserat erfarenheterna från länder som redan använder sig av generisk förskrivning. Trots att det ingick i uppdraget som myndigheten hade fått av regeringen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida