Vårdförbundet saknar individperspektiv i Apoteksutredningen

På flera punkter anser Vårdförbundet att det finns brister i det förslag till slopat apoteksmonopol som Apoteksutredningen i början av januari överlämnade till regeringen. Framför allt saknas en analys av vilka konsekvenserna kan bli för den enskilda individen.

I sitt remissvar lyfter Vårdförbundet bland annat fram människor med behov av sällsynta läkemedel. Hur tillgängligheten ska säkras för dessa människor framgår inte av utredningen. Likadant är det med tillgängligheten till receptfria läkemedel. Enligt utredningens förslag är apoteken inte skyldiga att tillhandahålla hela det receptfria sortimentet, vilket enligt Vårdförbundet kan komma att få negativa konsekvenser.

Förbundet oroar sig också för dem som bor i glesbygd. Utredaren lyfter fram distanshandel som ett sätt att tillgodose täckningen i hela landet, men samtidigt innehåller förslaget ingen skyldighet för apotek att kunna leverera läkemedel på distans eller att ha apoteksombud.

Andra punkter som Vårdförbundet tar upp är att:

  • Utredningen inte lämnar något svar på hur försörjningen av dosdispenserade läkemedel ska klaras i alla delar av landet.
  • Det tydligare måste formuleras att sjuksköterskor och barnmorskor med begränsad förskrivningsrätt ska undantas från förbudet för förskrivare att äga apotek.
  • Delar av den föreslagna prismodellen är allt för oklara för att kunna bedöma förslagets effekter i alla avseenden.
  • Det bör upprättas en särskild registerlag i syfte att skydda den personliga integriteten när olika register och databaser görs tillgängliga för andra aktörer än Apoteket AB på en oreglerad marknad.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida