Varnar för fel doseringsanvisning för antibiotikapreparatet Tadim

Läkemedelsverket går ut med en varning för att doseringen har blivit felaktig i vissa bipacksedlar för antibiotikapreparatet Tadim. Vårdpersonal uppmanas att i stället använda produktresumén vid administrering av preparatet.

Det handlar om ett pulver till infusionsvätska som har för hög dosering för vuxna och barn över 60 kg.

Felaktigheten i bipacksedeln gäller för Tadim pulver till infusionsvätska lösning (Vnr 423288) som hör till tillverkningssats 1X09PK-SE.

Enligt Läkemedelsverket ska den rätta doseringsanvisningen vara: ”Den vanliga dosen för vuxna och barn som väger över 60 kg är 1–2 miljoner internationella enheter (IE) var 8:e timme”. Detta står även i produktresumén, som vårdpersonal uppmanas att använda i stället för bipacksedeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida