”Vi klarar oss utan hemliga lådor”

Äldrevården kryllar av hemliga medicinlager. Vårdförbundet slåss nu för två sjuksköterskor som fick sparken. Men det går att leva utan lådorna.

Eda kommun hade flera hemliga lådor. Nu är de borta.

— Det går ypperligt, bara man organiserar sig på rätt sätt, säger sjuksköterskan Linda Nordling.

För två år sedan blev hennes kollega avstängd från jobbet efter att ha tagit läkemedel från det otillåtna förrådet. En läkare hade uppmanat henne att pröva morfin på en patient under helgen och bestörtningen var stor när det bara var sjuksköterskan som straffades.

— Då får ni ta oss allihop, sade vi. Hon gjorde bara som alla andra, säger Linda Nordling.

Vid en revision togs alla lådor bort och numera är personalen tvungen att förhålla sig till de läkemedel som får ges enligt den generella ordinationslistan. Linda Nordling och henneskolleger har också lärt sig ett nytt sätt att tänka. Trots allt är det ingen akutverksamhet.

— Vi kan inte ge samma vård som tidigare. Därför är vi tydliga mot patienterna att doktorn har ordinerat det här men det kommer först i morgon, säger hon.
Med hjälp av nya metoder och en gnutta uppfinningsrikedom klarar man sig ändå. Läkaren kan till exempel anpassa sin ordi­nation till det som finns hemma. Ibland erbjuder sig anhöriga att åka till något annat apotek för att snabbt få tag på en särskild medicin. Sista utvägen är att skicka in patienten till sjukhuset.

Varför finns då dessa hemliga medicinförråd?
Vårdfokus kartläggning visar att det finns flera drivkrafter bakom hamstringen. Viljan att hjälpa patienterna är en, spar­iver en annan. Flera sjukskötersk­or som Vårdfokus har talat med tycker att det känns förfärligt att slänga mediciner. Det kan till exempel handla om en antibiotikakur på sju dagar, men förpackningen innehåller tio tabletter. Då sparas överskottet för att snabbt kunna sättas in på nästa patient.

Nyligen fick två sjuksköterskor i Landskrona som lagrade stora mängder läkemedel sparken. Vårdförbundet har tagit strid för dem.

Hur stort är problemet?
Ingen vet, men Vårdfokus kontakter med medlemmar och förtroendevalda runt om i Sverige visar att det är vanligt.

”På alla ställen jag känner till sparas mediciner, mer eller mindre! Endera sparas ’överbliven’ medicin i befintliga läkemedelsförråd eller så gör man egna. Både chefer och mas känner till detta.”

”Ute på områdena sparas det alltid till exempel Furix och viss antibiotika i stället för att kassera, i fall man behöver snabbt en helg.”

”De flesta sjuksköterskor har lite mediciner inlåsta som plockas bort när apoteket kommer på inspektion då vi alla vet att det egentligen är förbjudet.”

”Det händer att sjuksköterskor sparar läkemedel från avlidna patienter. Dessa ges aldrig utan läkarordination. Vi vet att det är mot alla rutiner samt att det är olagligt att spara. Syftet är alltid att kunna göra gott.”

Ändå har det blivit betydligt bättre. Förr var hemliga lådor mer regel än undantag, säger en sjuksköterska som vill vara anonym. Hon jobbar i en glesbygdskommun där det kostar både tid och bensin att köra till närmaste apotek.

— När jag började för tio år sedan fanns det redan sådana här förråd och jag hakade på. Nu har det minskat, säger hon.

Bland annat har de ordinarie läkemedelsförråden inom hemsjukvården utökats så att det inte ska fattas läkemedel lika ofta.

Helena Gustafsson är ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Hon har förståelse för känslan av slöseri, särskilt som sparpiskan viner över Vårdsverige. Samtidigt är det ingen lösning att bygga upp egna förråd.

— De är en patientsäkerhetsrisk. Man måste gå den vanliga vägen för att få till en förbättring, annars påvisas aldrig problemet, säger hon.

Med det menar hon att skriva avvikelser och göra händelseanalyser för att blottlägga var i vårdkedjan det brister.

DETTA HAR HÄNT:
I mars upptäcktes att två sjuksköterskor på ett äldreboende i Landskrona kommun hade byggt upp ett läkemedelsförråd under flera års tid. Det var stora mängder narkotikaklassade läkemedel tagna från avlidna. Sjuksköterskorna blev avskedade.

Det råder ingen tvekan om att de har gjort fel, men Vårdförbundet anser inte att det finns någon rättslig grund för avsked och har därför skickat in en ogiltighetsförklaring. Förhoppningen är att nå en ekonomisk överenskommelse.

LÄSARKOMMENTARER PÅ WEBBEN:
”Bra att förbundet aktivt tar ställning för sjuksköterskorna. Heder åt dessa sjuksköterskor som inte låtit paragrafrytteri styra deras handlingar. De har haft patientfokus och kan vara stolta över sitt civilkurage och att många patienter sannolikt haft ett minskat lidande. Vågar man hoppas att kommunen tar sitt ansvar i hur frågan hanteras i framtiden?” /Elisabeth

”Jag håller tummarna för att man nu ser över rutinerna för läkemedel i kommunerna. Kommunsköterskorna bör ha snabb tillgång till viktiga läkemedel för våra multisjuka och palliativa patienter. Vi är en mycket välutbildad yrkeskår vad beträffar handhavande av läkemedel. Mycket bra av Vårdförbundet att ta strid i denna fråga. Snart har vi en förstärkt patientsäkerhetslag där man kommer att förtydliga vårdgiva¬rens ansvar som huvudman för hälso- och sjukvård. ”/Angelika

”I stället för att straffa sjuksköterskorna som har visat medmänsklighet och handlat efter våra etiska koder, så bör arbetsgivaren ta sitt förnuft till fånga och titta på system-felet som gjorde att man kände sig tvingad till detta arbetssätt för att inte orsaka lidande. ”/Charlotta

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida