Vill att alla sprutor märks likadant

Hur sprutorna på anestesiavdelningarna märks skiljer sig från sjukhus till sjukhus. Svenska standardiseringsinstitutet, sis, hop­pas att en ny iso-standard ska leda till ett mer enhetligt system.

Genom att märka injektionssprutorna efter ett visst system blir det säkrare för personalen att ge läkemedel i stressade situationer.

? Men om anestesipersonal som flyttar från ett sjukhus till ett annat kanske måste lära sig ett nytt system är det i sig en risk för fel. På vissa ställen används fortfarande tuschpennor, vilket inte heller är bra, säger Peter Schröder vid sis.

Han leder den svenska delen av projektet med att ta fram en internationell iso-standard för märkning av injektionssprutor vid anestesi. Standarden, som väntas träda i kraft vid slutet av året, är begränsad till sprutor som görs i ordning på avdelningen. I standarden beskrivs hur etiketterna ska se ut, vilken färg de ska ha och hur de ska placeras på sprutorna. Förfyllda sprutor, ampuller, injektionsflaskor och liknande berörs inte eftersom de redan är märkta enligt gällande föreskrifter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida