Vill få bättre anmälningsrutiner för medicintekniska produkter

Vill få bättre anmälningsrutiner för medicintekniska produkter
Fel på medicintekniska produkter alltid ska rapporteras. Arkivbild:Mostphotos

Läkemedelsverket påminner vården om att alltid rapportera felaktigheter och tillbud.

8 december 2014

Läkemedelsverket har tagit fram ett informationsblad om rapportering av negativa händelser som inträffar med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter. Där påminns om vikten av att alltid anmäla felaktigheter när det gäller märkning, användning, analysresultat eller andra problem.

Målet är att rapporteringsrutinerna ska bli bättre från vårdgivarna till Läkemedelsverket och tillverkare.

Det är Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Swedish Medtech och Swedish Labtech som gemensamt tagit fram det nya informationsbladet för att uppmärksamma vårdgivare om hur man rapporterar in negativa händelser och tillbud.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida