Vuxna Pandemrix-drabbade kräver upprättelse

De är många och de vill ha upprättelse. En grupp bestående av vuxna personer som har  drabbats av biverkningar efter att ha blivit vaccinerade med Pandemrix har nu skrivit ett gemensamt brev till Socialstyrelsen där gruppen anklagar Läkemedelsverket för att ha "mörkat sanningen".

8 december 2011

Gruppen består enligt brevet av ett 80-tal personer spridda över landet.

Bland annat är de kritiska mot att Fass upplyser om att de allvarliga biverkningar som eventuellt kan uppstå är av övergående art. Det nämns inget om bestående skador. De berättar att de bollas mellan olika myndigheter, att de inte fått någon medicinsk hjälp av Läkemedelsverket och att verket i vissa fall inte ens svarat på brev från oroliga drabbade.

Myndigheter ”mörkar”
Den största salvan mot Läkemedelsverket kommer i form av kritik mot att just de grupper – barn och gravida – som för två år sedan var extra viktiga att vaccinera mot influensan i dag  varnas för vaccination med Pandemrix.

Gruppen anser också att det har varit för lite fokus och information kring andra biverkningar av Pandemrix än den i medierna exponerade narkolepsin.

I brevet räknar gruppen upp en mängd olika sjukdomar och tillstånd som vaccineringen med Pandemrix lett till: hypersomni, ALS, Guillain-Barrés syndrom och förvärrad reumatism.

Ms-liknande symtom
Listan på odiagnostiserade tillstånd är ännu längre: svåra allergiska reaktioner, ms-liknande symtom, cirkulationsrubbningar, svår nervsmärta, neurologiska tillstånd, svåra kroniska smärtor, ansiktsförlamning, oförmåga att prata, synrubbningar och många fler.

Vårdfokus har sökt Läkemedelsverket för att få svar på om de biverkningar som brevskrivarna räknar upp kan sorteras in under de ”mycket sällsynta” svåra biverkningar efter Pandemrix som Fass upplyser om.

Ingemar Persson på Läkemedelsverket svarar att frågans allvar gör att han ännu inte kan säga något om hur de kommer att hantera eller utreda kritiken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida