Det är inte sängar som saknas

Det är inte sängar som saknas
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Lyssna på vårdens professioner och följ ?de goda exemplen. Det behövs mer än sängar ?för en bra sommarvård.

Det är med tungt sinne jag tar del av alla historier om en helt ohållbar arbetssituation för många av er medlemmar denna sommar. Och det är lätt att känna sig som en trasig skiva när man inför beslutsfattare och arbetsgivare tjatar om de insatser som behövs för en hälsosam vårdmiljö och en säker vård — hela året.

?Vården är en av välfärdens grundpelare. En komplex verksamhet som sysselsätter hundra­tusentals människor som dagligen med sin kunskap och arbetsinsats utgör skillnaden mellan liv och död, mellan ohälsa och hälsa. Återhämtning och vila är ett måste för att vi ska kunna göra vårt jobb. ?

Det finns ett enormt engagemang och massor av goda idéer hos medlemmar i Vårdförbundet och hos andra professioner och yrkesgrupper i vården. Vi vill väl. Vi brinner för våra jobb. Låt oss bara inte brinna upp! ?

Förändringar direkt på arbetsplatsen kan ge en bättre arbetsmiljö och säkrare vård. Det handlar till exempel om hur arbetet organiseras, hur arbetstiden förläggs och vem som gör vad. Här har vårdens chefer och ledare ett stort ansvar att tillsammans med medarbetarna hitta lösningar som passar den egna verksamheten.??

Sedan finns det större förändringar som tar tid och kräver ett mer genomgripande arbete med värderingar och förhållningssätt. Hit hör den personcentrerade vården, att sätta varje person i centrum och bemöta varje människa utifrån hela livssituationen, med behov och resurser.

?Hit hör också värderingen av vår arbetsinsats i form av lön och andra ersättningar, möjligheterna att specialistutbilda sig, att göra karriär och att kombinera forskning med kliniskt arbete.

?Vi är många som vet att när medierna gapar ut att ”det saknas vårdplatser” så handlar det i själva verket om att det saknas människor med rätt kunskap. Att från arbetsgivarens håll prata om vårdplatser blir ännu ett sätt att förminska vår betydelse för en god och säker vård. Inte tusan är det sängar det är brist på — det är operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterskor med flera som saknas. ??

Det finns gott om forskning som tydligt visar vägen mot en bättre vård. Låt oss använda den och tillsammans skapa en säker och hållbar vård. Och må våra arbetsgivare förstå att använda sig av den kunskap och det engagemang som vi alla bidrar med varje dag i Vårdsverige.

Ur min agenda i augusti:

1-21: Semester
22: Möte med Svensk sjuksköterskeförening och Chief nurse officer
23: Möte med Vårdförbundets 
studenthandläggare
24: Möte om Akademisk specialisttjänstgöring, AST

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida