Anestesisjuksköterskor kräver mer betalt

"Vi kräver att politiker och arbetsgivare värdesätter vårt arbete och vår kompetens genom att höja våra löner till en anständig nivå!" Det skriver anestesisjuksköterskorna vid Danderyds sjukhus i ett öppet brev till sina chefer och till landstingspolitikerna i Stockholm.

I brevet radar de upp all den kompetens som anestesisjuksköterskorna besitter och allt det ansvar de har. Som exempel nämns att de ofta får göra självständiga och ofta livsavgörande riskbedömningar och att de ofta själva initierar och påbörjar vård och behandling i akuta lägen, exempelvis under jourtid när anestesiologen är upptagen med annat arbete.

”Sjukvården skriker efter specialistutbildade sjuksköterskor. Men i lönekuvertet märks ingen skillnad efter genomgången specialistutbildning. Lönespannet mellan grundutbildad- och specialistkompetent sjuksköterska är i det närmaste obefintligt. Ingångslön för nyutbildad anestesisjuksköterska är 24 000 per månad och en anestesisjuksköterska med 26 år i yrket har en lön på 28 200 kronor per månad.”
 
”Är detta rimligt? Nej, vår lön står inte alls i proportion till den utbildning och det ansvar vi har! Dessutom är erfarenhet ingenting värt!”, skriver de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida