Arbetsgivaren på Gotland vill inte ha procentsatser

Löneförhandlingarna på Gotland är klara, men inga lönenivåer är satta. Ordföranden Maria Ahlmark tycker att det är bra. ”The sky is the limit”, säger hon.

22 september 2008

Överenskommelsen mellan Vårdförbundet och kommunledningen på Gotland liknar den som diskuteras för Stockholms läns landsting. Det säger Maria Ahlmark, ordföranden för Vårdförbundets avdelning på Gotland.

Arbetsgivaren vill satsa särskilt på tre grupper: sjuksköterskor med specialistutbildning på 40 till 60 poäng, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. De vill också satsa på jämställdheten. Men det betyder inte särskilt mycket för lönerna på Gotland eftersom de redan är jämställda, enligt Maria Ahlmark.

Liknar förbundets lönepolitik

Kommunledningen vill inte binda upp sig vid några procentsatser, vilket Maria Ahlmark tycker är bra.

– Det går i linje med Vårdförbundets lönepolitik och vill man se positivt på det så: ”The sky is the limit”. Det är ju dessutom ute i förvaltningarna som lönerna ska sättas.

Hon tror inte att ett procentlöst avtal är ett sätt att komma undan med så låga lönepåslag som möjligt, utan att arbetsgivaren verkligen vill komma till rätta med den orättvisa lönebilden. Deras sätt att informera lönesättande chefer är ett tecken på det, anser hon.

Förhoppningen är att lönerevisionen ska vara klar i mitten eller i slutet av november och att den nya lönen ska betalas ut i december. Avtalet är ettårigt.

– Det är bra för det innebär fler löneöversynstillfällen. Det är precis vad vi vill ha, säger Maria Ahlmark.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida