Återbäring. Tjänade tusentals kronor på avtalsmiss

I Linköping har sjuksköterskor fått stora belopp i ersättning för förlorade lediga dagar — tio år tillbaka i tiden.

30 november 2011

Anställda på universitetssjukhuset i Linköping har i många år haft ett schema med olika långa dagar. Som kompensation har de haft en ledig dag i månaden. Ibland har denna dag sammanfallit med dag före röd dag, en så kallad lätthelgsdag, när de ändå skulle ha varit lediga.

Men någon ersättning för detta har de anställda inte fått. Juristerna på Landstinget i Östergötland har hela tiden hävdat att detta har stöd i avtalen. Vårdförbundet motsatte sig tolkningen och kontaktade jurister i Stockholm som fick gräva i frågan.?

Det visade sig att Vårdförbundet sedan 1987 har haft ett skriftligt avtal på universitetssjukhuset i Linköping som styrkte förbundets tolkning, att medlemmar har rätt till ersättning för de tillfällen då kompensationsledighet sammanfaller med en lätthelgdag.

Vårdförbundet har nu kunnat kräva kompensation för förlorade lediga dagar upp till tio år tillbaka i tiden, beroende på hur länge de drabbade med­arbetarna varit anställda. ?

— De berörda medlemmarna fick en summa på mellan 6 000 och 23 000 kronor beroende på hur länge de arbetat. Jag tror att det kan finnas fler arbetsplatser i Sverige där man inte får den kompensation man är berättigad till, säger Vårdförbundets förtroendevalda Semmy Josefsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida