Avdelningen i Halland får drygt fem procent i ett ettårigt avtal

Drygt fem procents löneökning och ett ettårigt avtal. I dag presenterade avdelningen i Halland resultatet av sin lokala löneöversyn och ordföranden Gunnel Persson säger att samtalsklimatet har varit bra.

3 juli 2008

Avdelningen i Halland har en något annorlunda avtalskonstruktion än andra. Dels har de slutit ett ettårsavtal med landstinget, dels har de individgarantier. Ordföranden Gunnel Persson tycker att de har kommit så långt som var möjligt och är inte missnöjd med löneökningsnivån på lite drygt fem procent.

Avtalet i Halland gäller mellan 1 juni 2008 till 31 mars 2009 och ambitionen är att den nya lönen ska betalas ut med oktoberlönen. Den kommer att gälla retroaktivt från den 1 juni.

Strävar efter bättre löneläge

Gunnel Persson är nöjd med att arbetsgivarparten har uttryckt att de vill sträva efter ett bättre läge i lönetabellen, men för alla eventualiteter har de slutit ett ettårsavtal.

– Landstinget i Halland har legat i det absoluta bottenskiktet vad gäller löner och vi vill snart kunna utvärdera vad avtalet har gett för att kunna trycka på arbetsgivaren om andra landsting rycker ifrån, säger hon.

I avtalet med landstinget Halland garanteras nyanställda sjuksköterskor 21 100 kronor i lägstalön – även om de saknar ett års yrkeserfarenhet. Eftersom flera sjuksköterskor har haft en lön på 18 500 ingår individgarantier i avtalet.

Generella utlägg

I trappstegsmodellen med generella utlägg garanteras de som i dag har en lön på upp till 20 500 kronor 21 100 kronor. De som tjänar mellan 20 501 och 21 100 garanteras 900 kronor i lönepåslag, de som tjänar mellan 21 101 och 22 500 garanteras 700 kronor, de som tjänar mellan 22 501 och 24 000 garanteras 500 kronor och de som tjänar över 24 001 garanteras 300 kronor.

De generella utläggen tar knappt två procent av löneutrymmet. Drygt tre procent som ska fördelas individuellt tillkommer.

– Vi har valt den här modellen för att inte pressa samman löneläget. De största individuella lönepåslagen hamnar på dem med en lön över 22 500 kronor. Det är där de flesta specialistutbildade ligger, säger Gunnel Persson.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida