Lönestatistik 2018

Barnmorskornas löner har ökat mest

Barnmorskornas löner har ökat mest
Nu finns ny partsgemensam lönestatistik för 2018. Foto: Colourbox

Ny lönestatistik visar att barnmorskorna tjänar mest och har haft störst löneökningar under förra året jämfört med Vårdförbundets övriga yrkesgrupper. Sjuksköterskorna får bäst betalt av staten, men har haft störst löneökningar i kommunerna.

12 juni 2019

Nu finns ny partsgemensam lönestatistik för 2018 att ta del av för Vårdförbundets fyra yrken, där även chefer ingår: Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Staten betalar bäst

Siffrorna visar att barnmorskorna fortsätter att vara löneledande hos samtliga arbetsgivare i vården, både privat och offentligt, med allra högst löner som anställda av staten eller i privata företag. Mellan 2017 och 2018 ökade barnmorskor inom privat sektor sina löner med 5,4 procent i genomsnitt. Barnmorskor anställda inom en region hade genomsnittliga löneökningar på 4,3 procent.

Även sjuksköterskor har bäst betalt som anställda av staten eller inom den privata vården. Men störst löneökningar förra året hade de som var anställda i kommunerna där lönerna i genomsnitt ökade med 4,7 procent.

Störst ökning privat

Biomedicinska analytiker ökade sina löner mest inom privat sektor, i snitt med 4,4 procent. Det samma gäller röntgensjuksköterskor som inom den privata vården hade lönepåslag på 5,2 procent inom privat sektor mellan 2017 och 2018.

Här kan du se löneläget hos olika arbetsgivare för just din yrkesgrupp:

 

 

 

 

FAKTA:

  • Siffrorna kommer från Vårdförbundets partsgemensamma lönestatistik för 2018 som du hittar här.
  • Lönestatistiken bygger på grundlön inklusive fasta tillägg och utgår från identiska individer. Det betyder att endast medlemmar som hade samma jobb 2017 som 2018 ingår i statistiken. Även chefers löner ingår i statistiken.
  • För biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor finns ingen partsgemensam statistik för kommunal sektor då gruppen är för liten där.

Löneökningar i procent och kronor

Så mycket ökade meddellönerna för Vårdförbundets samtliga yrkesgrupper, i procent och kronor, mellan 2017 och 2018.

Privat:
4,5 procent, 1 552 kronor
Region:
3,8 procent, 1 275 kronor.
Kommun:
4,9 procent, 1 687 kronor.
Stat:
3,4 procent, 1 326 kronor.

Fakta: Vårdförbundets partsgemensamma lönestatistik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida