Biomedicinska analytiker har tröttnat på låg lön

Biomedicinska analytiker på några av de stora Stockholmsjukhusen har demonstrerat mot sina låga löner.

4 april 2008

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ställde omkring 150 biomedicinska analytiker upp sig innanför huvudentrén i en manifestation som gick
utanför de fackliga gränserna. Vårdförbundsmedlemmar, Naturvetare och de som inte är med i facket har samma uppfattning: Lönerna är för låga och allmänheten vet inte vad vi gör!

»Nyanställd: 18 000 kronor per månad. Efter 21 år i yrket: 21 500 kronor per månad!« meddelade ett av plakaten.

– Vi vill också visa att vi finns. Allmänheten vet inte vad vi gör eller att vi är en yrkeskår. Ändå bygger 60 procent, kanske mer, av läkarnas beslut på provsvar från oss, säger Agnieszka Wrzalik, förtroendevald för Vårdförbundet.

Hon har arbetat på bakteriologiska laboratoriet i två år och har en lön som understiger den nya ingångslönen. Frustrerande, tycker hon.

Den treåriga utbildningen, legitimationen, ansvaret och självständigheten är argument för en högre lön som arbetsgivaren borde lyssna till, tycker de biomedicinska analytikerna, som också är kritiska mot Vårdförbundet där de anser sig vara osynliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida