Biomedicinska analytiker protesterade för högre lön

Biomedicinska analytiker protesterade för högre lön
Över 100 biomedicinska analytiker protesterade mot låga löner.

Foto:Pontus Lundahl, Scanpix

Biomedicinska analytiker på några av de stora Stockholmsjukhusen genomförde i dag en manifestation mot låga löner. På Karolinska sjukhuset i Huddinge ställde över hundra biomedicinska analytiker upp sig innanför huvudentrén.

Manifestationen i Stockholm i dag var en aktion som gick utanför de fackliga gränserna. Vårdförbundare, Naturvetare och de som inte är med i facket har samma uppfattning: Lönerna är för låga och allmänheten vet inte vad vi gör!

– Från första april är ingångslönen här på Huddinge 19 000 kronor för en biomedicinsk analytiker. När jag började för åtta år sedan var den 14 000 kronor – så det har inte hänt särskilt mycket. Dessutom är det inte ovanligt att en biomedicinsk analytiker som har arbetat några år har lägre lön än ingångslönen. Efter tio år borde man ha minst 24 000 kronor i månaden, säger Anette Andstén, en av dem som slöt upp vid manifestationen.

21 500 efter 37 år

”Nyanställd: 18 000 kronor per månad. Efter 37 år i yrket: 21 500 kronor per månad!”. Så löd det korta meddelandet på ett av plakaten. Som annars mer berättade om vilka laboratorier de protesterande arbetar på.

– Vi vill också visa att vi finns. Allmänheten vet inte vad vi gör eller att vi är en yrkeskår. Ändå bygger 60 procent, kanske mer, av läkarnas beslut på provsvar från oss, säger Agnieszka Wrzalik, förtroendevald i Vårdförbundet.

Hon har arbetat på det bakteriologiska laboratoriet i två år och har en lön som understiger den nya ingångslönen. Frustrerande, tycker hon.

Den treåriga utbildningen, legitimationen, ansvaret och självständigheten är argument för en högre lön som arbetsgivaren borde lyssna till, anser Ann-Sofi Källman och Mats Parnemyr.

Prioriteras inte

– Våra närmaste chefer delar våra åsikter och försöker att få loss pengar för att höja våra löner, men sjukhusledningen prioriterar inte oss, säger Ann-Sofi Källman.

Dessutom, lägger hon till, håller arbetsgivaren nere lönerna genom att ha samma löneläge på samtliga laboratorium. Lönespridningen är minimal.

– Arbetsgivarens ständiga argument är att det inte finns några pengar.

Men det är inte bara mot arbetsgivaren som missnöjet riktar sig. Även Vårdförbundet får en släng av sleven. Många biomedicinska analytiker tycker inte att de syns i förbundet och avhopp till Naturvetarna är inte ovanligt.

Kritik mot Vårdförbundet

Marika Olsson, som sitter i styrelsen för sektion Karolinska i Huddinge, är stolt över att så många har mött upp på manifestation och glad över att de agerar över de fackliga gränserna. Hon är väl medveten om kritiken mot Vårdförbundet.

– Det är ett dilemma eftersom de biomedicinska analytikerna är så få jämfört med sjuksköterskorna i Vårdförbundet. Men vi måste ta till oss av kritiken och anstränga oss mer för att synliggöra dem, säger hon.

Marika Olsson, som ser vad medlemmarna har i lön, vet att de biomedicinska analytikerna har anledning att vara missnöjda.

– De värsta är att de efter ett långt arbetsliv går i pension med en slutlön på 22 000 kronor, berättar hon.

Dyker någon representant för arbetsgivaren upp på manifestationen, så vet inte de protesterande biomedicinska analytikerna om det. För de vet inte hur cheferna högre upp i hierarkin ser ut. Vad nästa steg i kampen blir har de inte beslutat än. Kanske de ställer upp sig utanför sjukhusledningens dörrar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida