Blekingeavtal ökar kunskap om sjuksköterskornas värde

Karlshamns kommun har tecknat ett tvåårsavtal som ger en lönehöjning på minst tio procent. Alla kommuner utom en gick med på Vårdförbundets övriga krav.

2 oktober 2008

Vårdförbundets överläggningar med de fem kommunerna i Blekinge har avslutats. Nu fortsätter lönesamtalen mellan chef och medarbetare.

Kommunerna har gått olika långt när det gäller att tillmötesgå kraven från Vårdförbundets lokala avdelning.

– Vi har haft mycket diskussioner om den kunskap som våra medlemmar tillför verksamheten, utifrån det centrala avtalet från i maj, säger avdelningens ordförande Annika Wåhlin.

Dålig insikt hos kommunerna

Hon upplever att insikten hos de kommunala företrädarna har varit låg och förståelsen dålig när det gäller detta. Hon hoppas att det nu ska bli bättre, eftersom alla kommuner utom Ronneby har tillmötesgått Vårdförbundets krav på att

• arbetsgivaren ska se över behovet av och villkor, möjligheter och förutsättningar för sjuksköterskor i äldreomsorgen att genomgå specialistutbildning med inriktning mot äldre.

• arbetsgivaren undersöker vilka möjligheter Blekinge tekniska högskola har att anordna sådan utbildning eller vilka högskolor i landet som har specialistutbildning med inriktning mot äldre.

• lönebildningsprocessen blir en integrerad och naturlig del i samverkanssystemet FAS (förnyelse – arbetsmiljö – samverkan), vilket innebär att lönen blir en integrerad del av utvecklingen av de lokala arbetsplatserna.

Ronneby har varit vagare än de andra kommunerna och inte velat skriva under de här tre punkterna.

Viktigt med kunskap inom äldrevården

Tidigare har kommunerna krävt att skolsköterskorna ska vara specialistutbildade, däremot inte sjuksköterskorna inom äldrevården.

– Samtidigt finns det många belägg på att det är viktigt med sådan kompetens. Senast var det ju en undersökning från Norge som visade att äldre mår bättre, minskar medicineringen och lever längre om sjuksköterskorna har adekvat utbildning, säger Annika Wåhlin.

”Kunskap, kompetens och erfarenhet grunden”

Särskilt nöjd är hon också med att två av de fem kommunerna har gått med på att tillsätta partsgemensamma grupper för att utveckla den lokala lönebildningsprocessen.

– Sjuksköterskorna i kommunerna har i allmänhet haft högre lön än de landstingsanställda. Det har berott på marknadskrafterna. Vi vill att lönesättningen ska grunda sig på deras kunskap, kompetens och erfarenhet – att få till en värderingsförändring för kvinnodominerade yrken med akademisk utbildning i offentlig verksamhet, säger Annika Wåhlin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida