”Dags för landstinget att stå för sina löften”

- Vi tog ansvar då landstingets ekonomi var dålig. Nu är den god och det är dags att betala, säger Stefan Larsson, ordförande för Vårdförbundet i Dalarna.

Vårdförbundets medlemmar i Dalarna är mycket missnöjda med arbetsgivarens lönebud på 4,5 procent och i veckan träffade förhandlingsdelegationen landstingspolitikerna. Med sig hade de protestlistor med 600 namn som medlemmar på sjukhusen i Falun och Mora hade tagit initiativ till och lämnat över till förbundet att ta med till mötet med politikerna.

– Vi försökte ge politikerna en större förståelse för vår sak då de möter tjänstemännen. Klargjorde att vi hade tagit ansvar genom att hålla igen då landstingets ekonomi var svag 2005 och 2006. På så vis bidrog vi till att få balans i budgeten. Nu när ekonomin är god är det dags att betala, vi kan inte stå tillbaka, hävdar Stefan Larsson.

Lovat prioritera förbundets medlemmar

I de tidiga, inledande förhandlingarna vid årsskiftet framhöll landstinget Dalarna att alla Vårdförbundets medlemmar skulle prioriteras. Arbetsgivaren tänkte minska avståndet mellan sjuksköterskornas och läkarnas löner och öka det mellan sjuksköterskor och undersköterskor.

– Inför sitt lönebud sa landstinget dessutom att barnmorskor, specialistsjuksköterskor och första linjens chefer, oavsett var de befinner sig, skulle prioriteras. Nu är det upp till bevis, säger Stefan Larsson.

Han känner ett starkt stöd från medlemmarna som de senaste veckorna har vädrat sitt missnöje med arbetsgivaren i lokaltidningarna. Dagen efter mötet med landstingspolitikerna fick Vårdförbundet en kallelse till möte med arbetsgivaren i mitten av nästa vecka för fortsatt diskussion om löneöversynen.

– Jag hoppas att de inser allvaret i medlemmarnas missnöje och lever upp till sina löften. Vi förväntar oss ett relevant bud, säger Stefan Larsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida