Demonstration för högre löner

Vårdförbundets avdelning i Stockholm ordnade en demonstration för att nå politikerna i landstinget med sina lönekrav.

Ska det inte löna sig med utbildning? Har inte erfarenhet ett värde? Är dagens löneskillnad mellan Vårdförbundets medlemmar och undersköterskorna riktig? Det här var några av frågorna till Stockholms personallandstingsråd Maria Wallhager (fp) vid den demonstration som Vårdförbundet i Stockholm genomförde den 15 maj utanför landstingshuset. Maria Wallhager, själv distriktssköterska, gav inga direkta löften när hon tog emot demonstranterna. Men hon var tydlig med att utbildning måste löna sig.

– Den löneskillnad som finns i dag mellan sjuksköterskor och undersköterskor är för liten, sade hon. Även löneskillnaderna inom yrkesgrupper måste öka, ansåg hon. Erfarenhet säger hon sig se som en form av utbildning och de som stannar på en arbetsplats länge måste också kunna ha en löneutveckling.

Efter att ha träffat Maria Wallhager tyckte Vårdförbundets ordförande Ulla Althin att det hon sa inte skiljde sig så mycket mot vad företrädaren i den förra politiska ledningen har sagt tidigare.

Maria Wallhager sa bland annat självkritiskt att landstinget måste bli bättre på att följa det individuella avtalet och att det måste finnas riktiga lönesamtal mellan medarbetare och chef.

– Mycket låter bra, men vi vet ju inte vad det sedan innebär i handling, kommenterar Ulla Althin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida