DN:s lönejämförelse visar inte hela sanningen

Enligt Dagens Nyheter fick Vårdförbundets ordförande i fjol högst lönelyft av alla fackförbundens toppar. Men första gången som Anna-Karin Eklund fick en löneökning i sin nuvarande roll som ordförande var under 2007, då hennes lön höjdes med 3,2 procent. Under 2006 fick hon ingen löneökning alls.

18 december 2007

Med statistik och snärtig journalistik går det att förvanska det mesta. När Dagens Nyheter nyligen redovisade hur stora löneökningarna fackförbundens toppar hade fått i fjol angavs att Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, fick högst lönelyft av alla, hela 22,1 procent. Men det var för att hon bytte uppdrag.

Till skillnad från hur de andra ordförandenas löner redovisades valde DN nämligen att beskriva skillnaden mellan den lön som Anna-Karin Eklund hade som vice ordförande och den hon har som ordförande.

Första gången som Anna-Karin Eklund fick en löneökning i sin nuvarande roll som Vårdförbundets ordförande var under 2007 då hennes lön höjdes från 62 000 till 64 000 kronor, det vill säga 3,2 procent. Året dessförinnan fick hon ingen löneökning alls.

Utöver sin månadslön får Anna-Karin Eklund cirka 20 000 kronor i årligt arvode som styrelsemedlem i TCO, Socialstyrelsen och SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida