Facket kan inte stödja massuppsägningar

Tusentals personer har på en lista på nätet förklarat sig beredda att säga upp sig om inte lönerna höjs. Men Vårdförbundet får inte stödja en massuppsägningsaktion.

4 april 2008

Listan, som kallas löneupproret 2008, har sitt ursprung på Centrallasarettet i Västerås. Listan har samlat över 22 000 underskrifter, varav hälften från studenter och de yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar.

– Medlemmarna är oerhört frustrerade över landstingets lönepolitik, därför kan jag förstå den som säger upp sig och söker sig någon annanstans, säger Björn Gustafsson, ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

Men massuppsägningar är inte en tillåten stridsåtgärd för Vårdförbundet, inte ens om löneavtalet är uppsagt.

Vårdförbundet är nämligen bundet av det kommunala huvudavtalet kha. Där räknas det upp vilka stridsåtgärder som är tillåtna vid en konflikt. Massuppsägningar är inte en av dem.

– Det är till och med så att vi som facklig organisation måste avråda från kollektiva uppsägningar, säger Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin.

Dan Holke på lo tco:s rättsskydd tycker att massuppsägningar är en vansklig åtgärd, även om den enligt lagen är möjlig.

– Det är ingen fördel att folk säger upp sig. Det är bättre med en strejk, den är lättare att hantera och de som man tar ut i strid har jobbet kvar efteråt.

Björn Gustafsson säger slutligen att ilskan över löne­läget i Västmanland nu är så stor att många faktiskt överväger att sluta.

Eller inte ens börja:

– Sjuksköterskestudenterna har markerat att de inte accepterar så låga löner som landstinget erbjuder. Och studenterna är yngre än förr. Vid 23-24 års ålder och utan familjeband är det lätt att flytta på sig till en arbetsgivare som betalar bättre!

 

Upprorslista på nätet

Det nätbaserade Löneupproret 2008 drogs i gång som en lokal aktion i Västmanland men har nu fått undertecknare från hela landet. När detta skrivs har 7 500 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor skrivit in sina namn på listan där de förklarar att det är beredda att säga upp sig. Också 4 000 studenter och 11 000 ur allmänheten har skrivit på listan. Men antalet växer med flera hundra varje dag. www.upproret.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida