Gotland: Inga procentsatser

Gotlands kommun ville inte skriva in några nivåer i det nya ettåriga löneavtalet. »Positivt«, tycker Vårdförbundet.

3 oktober 2008

Ett procentlöst avtal går helt i linje med Vårdförbundets lönepolitik. Det är inte ett sätt för arbetsgivaren att komma undan med så låga lönepåslag som möjligt, utan betyder att de verkligen vill komma till rätta med den orättvisa lönebilden, anser Maria Ahlmark, ordförande för Vårdförbundets avdelning på Gotland. Sin bedömning grundar hon på det sätt som lönesättande chefer har informerats.

Förhoppningen är att löne­revisionen ska vara klar i mitten eller slutet av november och att den nya lönen ska betalas ut i december.

– Ett ettårigt avtal är precis vad vi vill ha. Det innebär fler löneöversynstillfällen, säger Maria Ahlmark.

Arbetsgivaren vill satsa särskilt på tre grupper: sjuksköterskor med specialist­utbildning på 40 till 60 poäng, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. De vill också satsa på jämställdheten. Något som, enligt Maria Ahlmark, inte betyder särskilt mycket för lönerna på Gotland eftersom de redan är jämställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida