HELSINGBORG. Anställda på lasarettet tvingas jobba mer

3 april 2009

Från och med nästa år tvingas de anställda på Helsingborgs lasarett att arbeta fler timmar än i dag. Region Skåne har ensidigt sagt upp det lokala avtal som reglerar arbetsvillkoren för merparten av de anställda på sjukhuset. Avtalet har exempelvis betytt att sjuksköterskor som arbetar heltid med blandad dag- och nattjänstgöring, varav minst 20 procent på natten, har en arbetsvecka på 32 timmar. Nu blir det det centrala avtalet som gäller och personalen tvingas arbeta 38,25 timmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida