Högre lön efter granskning

Kvinnliga universitetsadjunkter och lektorer vid högskolan i Borås får höjd lön efter en granskning av jämställdhetsombudsmannen, JämO.

Enligt en kartläggning som högskolan har gjort har omkring 140 kvinnliga universitetsanställda haft för låga löner jämfört med sina manliga kolleger. Löneskillnaderna fanns framför allt mellan olika institutioner. Lönerna låg lägre på kvinnligt dominerade institutioner, som vårdinstitutioner, än på de manligt dominerade inom teknik och ekonomi. Under tre år ska högskolan rätta till de oskäliga löneskillnaderna, som alltså inte har kunnat förklaras med könsneutrala argument.

– För att eliminera den osakliga skillnaden kommer vi att rikta en särskild lönepott till de berörda. Månadslönen för adjunkterna höjs med 450 kronor och lektorerna får 600 kronor mer, säger personalchefen Göran Elgmark. www.hb.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida