I Blekinge höjs lägstlönen från 1 november i år

Från den 1 november i år höjs lägstlönerna till 21 100 kronor för de av Vårdförbundets medlemmar som är tillsvidareanställda i Landstinget Blekinge.

13 november 2008

Till skillnad från flertalet andra landsting finns sedan tidigare en löneöverenskommelse mellan Blekingelandstinget och Vårdförbundet för 2007 och 2008.

Som ett första steg i nästa års förhandlingar nådde dock parterna i dag en delöverenskommelse som innebär att lägstlönerna höjs redan från den 1 november i år.

Båda parter är nöjda 

Totalt berörs ungefär 100 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor av det nya avtalet i Blekinge.

Enligt det centrala avtal som Vårdförbundet och arbetsgivarparten SKL, Sveriges kommuner och landsting, tecknade efter vårdstrejken, ska lägstlönerna höjas till 21 100 kronor först från och med mars nästa år.

– Det är positivt att vi redan nu har lyckats få arbetsgivaren med på den värdeförskjutning som finns inskriven i det centrala avtalet, säger Annika Wåhlin som är ordförande i Vårdförbundet i Blekinge.

Även Kalle Sandström som är personallandstingsråd är enligt ett pressmeddelande nöjd med avtalet.

Bra lön är god personalpolitik

– Konkurrenskraftiga löner är en viktig del i en god personalpolitik. Att vi erbjuder bra löner är givetvis viktigt. Inte minst nu när vi har ett bekymmersamt läge i landstinget är det angeläget att våra medarbetare har så goda förutsättningar som möjligt att göra ett bra jobb.
 
Landstinget har nyligen meddelat att 210 miljoner kronor måste sparas. Så många som 400 tjänster ligger i farozonen. Några varsel är dock inte lagda utan personalminskningen förväntas ske genom så kallade naturliga avgångar

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida