I Kalmar höjs lägstalönen till 21 100 kronor redan till hösten

Fem procents löneökning under 2009 och höjda ingångslöner till 21 100 redan i oktober i år. Så ser det lokala avtal ut som Vårdförbundet i dag tecknat med landstinget i Kalmar län.

– Medlemmarna lär väl inte hoppa och jubla. Men under 2009 får vi trots allt ut två procent mer än det centrala avtalet ger och vi har fått upp lägstalönerna utan avräkning på 2009 års garanterade utfall. Så jag tror ändå att medlemmarna kan se en liten positivism i det här avtalet, säger Ann-Sofie Tognér, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Kalmar.

Goda relationer till arbetsgivaren
 
Landstinget i Kalmar län och Vårdförbundet har sedan tidigare ett lokalt tvåårigt löneavtal för 2007 och 2008. Det var också en av anledningarna till att landstinget i Kalmar inte togs ut i strejken. Förbundet ville inte störa de goda relationer som de i dag anser sig ha med arbetsgivaren.
 
I år har de landstingsanställda medlemmarna i Kalmar i genomsnitt fått en lönehöjning på cirka fyra procent. Trots det gick arbetsgivaren med på att införa en lägsta lön på 21 100 kronor per månad redan från den 1 oktober i år.

Lägstalönen blir en lägsta ingångslön

Enligt det centrala avtalet ska lägstalönen gälla först från den 1 mars 2009, men bara för dem som har varit anställda i minst ett år. I Kalmar kommer det att omfatta samtliga anställda varför det i realiteten blir en lägsta ingångslön. Idag är ingånglönen i Kalmar läns landsting 19 800 kronor per månad.
 
Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med i genomsnitt fem procent från och med 2009. Men i enlighet med principerna i det centrala avtalet kommer barnmorskor och sjuksköterskor med specialistutbildning på högskolenivå samt funktonsutbildade att prioriteras. Det innebär att de i genomsnitt får en löneökning på cirka 1 400 kronor i månaden medan övrigas lönepåslag blir cirka 1 000 kronor. Men liksom i tidigare avtal finns det ingen individgaranti utan lönen sätts individuellt för var och en.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida