INSÄNT & DEBATT

På www.vardfacket.se har kommentarer från läsare strömmat in den senaste tiden till alla nyhetsartiklar om avtalsrörelsen. Här är några smakprov:

30 april 2008

Halkar efter

Enligt SKL har vi redan haft en god utdelning, för att inte säga den bästa. Men har en yrkesgrupp under mycket lång tid varit lågprioriterad vad gäller lön så tar det ju också flera år att kompensera detta. Nu behöver vi ta större steg för att komma lite närmare, även om vi inte heller denna gång kommer ifatt och får rimlig lön för arbete och ansvar.

De små procentpåslagen har hela tiden utgått från befintlig grundlön. 4 procent på 19 000 kan väl ändå inte kallas skäligt? För oss blir det ju i kronor och ören väldigt lite. Detta gör att vi kommer längre och längre efter andra yrkesgrupper med högskolestudier. Skulle vi nu få, låt oss säga 1 700 under två år, skulle vi på heltid efter tre års höskolestudier med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring få en grundlön på cirka 22 400 kronor.

SKL: Var glada om ni kan upprätthålla medicinsk säkerhet även med den lönen.

TEXT:– Catarina

 

Vi måste tro på oss

Kan det kanske vara så att Vårdförbundets medlemmar under så lång tid pressats mellan andra yrkesgrupper att de inte riktigt tror på sig själva längre? Läkaren ska ses upp till och undersköterskan ska hävdas vara jämställd, annars är man en dålig medarbetare. Jag menar att alla kan vara jämställda, att man ska respektera varandra på arbetet, men det innebär inte att man ska utplåna sig själv och sin kompetens.

Jag tycker själv att det känns obehagligt varje gång vår lön och avtalsrörelse kommer upp till diskussion i fikarummet. Pratas det ansvar säger undersköterskorna att de också har ansvar. Pratas det kompetens, finns det de som tvivlar på nivån i utbildningen. Pratas det arbetsledning finns det de som menar att undersköterskor är så självgående. Pratas det medicinsk kunskap menar en del att det är bara läkaren som kan göra bedömningar. Men hur är det egentligen?

Tror tyvärr att det har varit så att systrar tryckts ned i skosulorna från mer än ett håll allt för länge.

TEXT:– Vad är vi rädda för?

 

Betala nu!

»Kommuner och landsting strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare och har därför länge arbetat för jämställda löner.« Hur många procent av Vårdförbundets medlemmar tycker att det stämmer med verkligheten? Vad har landstinget någonsin gjort för att försöka vara en attraktiv arbetsgivare? Till och med våra billiga, symboliska julklappar är indragna.

Friskvård, arbetsmiljö, ob, arbetstider, arbetsbelastning, utbildning… Skärpning, betala fullt pris på alla områden – nu!

TEXT:– NN

 

Snåla med kunskapen

Tänk på att det är många av Vårdförbundets medlemmar som står för undervisning, utbildning och handledning av läkare. Något man förväntas göra leende och uppoffrande utan några som helst krav på något tillbaka. Kanske är det Florence som spökar? Självklart finns det inga ekonomiska morötter eller incitament i detta, det anses bara så självklart att Vårdförbundets medlemmar alltid ska skänka bort sin kunskap och kompetens.

Så snälla ni, sluta upp med att vara så snälla och följsamma. Var snåla med er kunskap och kompetens, fråga vad ni får i utbyte mot att ni delar med er av den. Om detta görs kommer snart landsting och kommuner att sluta fungera och då kanske arbetsgivarna blir tvungna att börja krypa till korset.

TEXT:– Lutt Hansson

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida