Låga ingångslöner kan leda till nytt semesterkaos

Åtminstone i Stockholm är risken stor att förra årets sommarkaos med akut sjuksköterskebrist upprepar sig. De nyutexaminerade studenter som kräver 24 000 i ingångslön har långt ifrån gett upp sin kamp. Det visade de inte minst i går när privatägda S:t Görans sjukhus höll öppet hus för att värva sommarvikarier.

26 januari 2012

Under onsdagskvällen höll S:t Görans sjukhus öppet hus för sjuksköterskor som söker jobb inför sommaren. De senaste två åren har det varit mycket svårt att få in semestervikarier och informationsträffar av detta slag är ett sätt för flera arbetsgivare att visa vad man har att erbjuda.

Men årets rekryteringsprocess ser ut att kunna bli en lika kaosartat historia som förra sommaren. Bristen på utbildade sjuksköterskor blir allt större och många har börjat kräva höjda löner.

Bland det trettiotal som kom på informationsträffen var ungefär hälften från ”Våga vägra under 24 000”-rörelsen.

24 000 i ingångslön möjligt

Trots att Sankt Görans sjukhus drivs i privat regi och har gått med vinst fick studenterna veta att ingångslönerna här är samma som på andra sjukhus i Stockholm, det vill säga mellan 20 500 och 21 500 kronor.

– Det lät som en trevlig arbetsplats men ingen av oss kommer att söka sig dit. Vi ger oss inte förrän ingångslönen är 24 000. Det har blivit verklighet för några utav oss på andra arbetsplatser, säger Ulrika Blumfelds som är talesperson för gruppen.

Pressade chefer

Flera av de vårdenhetschefer som pratade på informationsträffen tycker att studenternas initiativ är bra. Många av dem är själva sjuksköterskor och tycker att lönerna för hela yrkeskåren behöver ses över. Men det är tydligt att de hamnar i en besvärlig situation.

– Jag tycker att studenternas initiativ är bra, men jag vet inte om det är rätt metod. Hur motiverar jag en lägre lön för mina andra anställda som har längre erfarenhet? Jag måste följa de ekonomiska ramarna och vara lojal mot beslut som fattats ovanför mig, säger Mariélle Anzén, chefssjuksköterska på stroke- och neurologienheten.

Hon tycker framför allt att det behövs krafttag från Vårdförbundets sida för att få till bättre löner.

Ökad brist på sjuksköterskor

Ulrika Blumfelds förstår mellanchefernas dilemma. Om ingångslönen ska upp måste rimligtvis de övriga lönerna också upp.

– Då handlar det plötsligt om storpolitik, och att de som har yttersta ansvaret ska ingripa. Men dit har vi inte kommit. I stället får vi som vill ha högre ingångslön ta emot mycket kritik. På en arbetsintervju sa en chef till mig att vi utsätter patienterna för fara, säger Ulrika Blumfelds.

Hon påpekar att Karolinska institutet inte examinerar några sjuksköterskor under ett och ett halvt år, vilket har lett till en brist på arbetskraft. Dessutom visar ny statistik från Statistiska centralbyrån att det inom 18 år kommer att saknas 30 000 sjuksköterskor och 7 500 biomedicinska analytiker.

– Det borde få ansvariga att tänka till en extra gång när man lägger fram budgeten, säger Ulrika Blumfelds.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida