Landstinget Dalarna lägger ”skambud” om nattarbetet

Ett skambud. Så karakteriserar Stefan Larsson, ordförande för Vårdförbundet Dalarna, det bud landstinget har lagt i samband med sin uppsägning av det gällande nattarbetsavtalet.

Bakgrunden är att landstinget 2005 slöt ett avtal med Vårdförbundet och Kommunal om en förbättring av villkoren för nattarbetande. Syftet var att långsiktigt göra det mer attraktivt att arbeta natt – det var svårt att rekrytera nattpersonal.

Avtalet innebar för den som arbetar ständig natt att arbetstiden för heltid kortades med sex timmar – för Vårdförbundets vidkommande innebar det att 28,33 timmar räknades som heltid. Som motprestation avstod Vårdförbundet från OB-ersättning på vardagsnätter.

Bättre villkor

Eftersom de flesta fortsatte att arbeta lika många timmar per natt som tidigare höjdes sysselsättningsgraden och lönerna höjdes med omkring 1 800 kronor. De som redan arbetade heltid kompenserades med höjd grundlön.

Också för dem som arbetade rotationstjänstgöring förbättrades villkoren. Genom en kombination av olika regler landade förbättringen i att en heltid blev knappt 31 timmar i veckan.

Nu har landstinget sagt upp avtalet.

– De tycker att det är för kostsamt, för generöst, säger Stefan Larssson.

”Vi hade ett bra avtal”

Han är kritisk mot att landstinget i en akut ekonomisk kris är berett att byta ut ett långsiktigt avtal om nattarbetstid till ett kortsiktigt.

– Vi har haft ett bra nattarbetsavtal. Det har gett utrymme för återhämtning för personalen, det har främjat patientsäkerheten och det har gjort Dalarna till en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Budet Vårdförbundet har fått från arbetsgivarna vill han inte gå in på, men han kallar det ”ett skambud”.

– Vi tycker det är en tråkig utveckling att landstinget nu säger upp avtalet, extra trist att de siktar in sig på just vår grupp, vår löneutveckling och våra arbetstider, för att försöka rätta till en svår ekonomisk situation, säger han.

Överdrivet om sparmöjligheter

Dessutom tror han att landstinget överdriver sparmöjligheterna.

– De säger hela tiden att avtalet är ”oerhört kostsamt” men de visar inga siffror – siffror som vi har efterlyst länge. Jag är rätt säker på att de inte skulle spara så mycket som de tror.

Förhandlingarna har inte börjat ännu.

– Vi försöker gå in i förhandlingarna med en positiv ingång. Och självklart förhandlar vi inte bort några OB-ersättningar om vi inte får något bättre i stället, säger Stefan Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida