Lärarnas strandade förhandlingar kan påverka Vårdförbundet

Vårdförbundets förhandlare träffar SKL:s i dag. De ska försöka bli överens om hur stort löneutfallet i kommuner och landsting egentligen är.

17 december 2007

Förhandlingarna om ett nytt avtal på Vårdförbundets avtalsområde pågår för fullt. Förutom träffen i dag ska förhandlarna träffas ytterligare en gång den här veckan.

I dag har förhandlarna förbundens statistiker med sig för att reda ut hur stort löneutfallet för 2007 egentligen är – de är inte riktigt överens om det.

Men eftersom många kommuner inte är klara – det handlade om ett 80-tal vid den senaste räkningen – är det lite svårt att se det samlade utfallet av årets löneöversyn.

– Det brukar inte ta så här lång tid, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg. Och även om det finns olika skäl till att de inte är klara, både på vår sida och på arbetsgivarnas, får det inte dra ut på tiden så här länge.

Kritik mot utdragen process

Margareta Öhberg är kritisk mot hur löneprocessen fungerat på många håll:

– De har haft på sig från sedan tidigt i våras tills nu! Men det finns flera skäl till att löneprocessen inte fungerat överallt lokalt.

På en del ställen beror det på att man vill spara för att ekonomin är dålig. Men när arbetsgivare säger att de inte behöver ge mer än 2 procent eftersom det står i avtalet sparkar Margareta Öhberg bakut:

– Då har de inte förstått avtalet och hur processen ska fungera!

Vårdförbundet lade sina yrkanden vid förra förhandlingsträffen och har ännu inte fått någon reaktion på dem.

– Vi behöver förbättra avtalet så att verksamheten lokalt får mer pengar till vår löneöversyn, sammanfattar Margareta Öhberg.

Bättre villkor för specialistutbildade

Medlemmarnas yrken ska värderas högre. Ett av kraven är att villkoren för dem som specialistutbildar sig ska bli bättre. Lön under utbildningstiden och en garanterad löneökning när de kommer tillbaka efter utbildningen är ett sätt att värdera yrkena högre.

– Att ordna verksamheten så att kunskaperna tas tillvara är också en förutsättning för högre värdering av yrkena, säger Margareta Öhberg.

Enligt en undersökning från Vårdförbundet har andelen specialistutbildade minskat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden; från två tredjedelar 1995 till bara drygt hälften 2005.

Att Lärarförbundets förhandlingar med SKL strandat kan enligt Margareta Öhberg påverka Vårdförbundets förhandlingar:

– De beskriver en liknande problembild som vi, med en dålig process i många kommuner, med ett dåligt löneutfall och med specialfrågor som måste lösas, säger hon. Vi analyserar om deras medling kan komma att påverka våra förhandlingar.

”Bra med snabbt avtal”

Hon tycker att det är bra om förhandlingarna med SKL innebär att ett avtal kan tecknas snabbt:

– Processerna i kommunerna pågår hela tiden, det är budget, organisation, mål för verksamheten, jämförelser mellan olika yrkesgrupper. Allt det där är grund för lönesamtalen som cheferna har med våra medlemmar. Om inte avtalet blir klart i tid betyder det att det blir ett hack i processen och det är inte bra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida