Lön, kunskap och inspiration

Det finns fortfarande tid att anmäla sig till årets Vårdstämma. Dagarna 18-20 april är fyllda av intressanta föreläsningar, workshops och andra spännande möten. Missa inte detta tillfälle!

Att utvecklas i sitt yrke är också att utvecklas som människa. Vårdstämman innebär en unik möjlighet att fylla på med kunskap och inspiration, att möta kolleger från hela landet och inte minst – ha kul. Vårdförbundet anser att utvecklingen av våra yrken intimt hänger samman med utvecklingen av vården i stort – den vårdmiljö vi arbetar i och de villkor som råder på våra arbetsplatser. Därför satsar vi mycket krut på att kunna erbjuda dig som är medlem denna möjlighet till utveckling.

I och med ditt yrkeskunnande bidrar du till vårdens utveckling. Det ska påverka din lön. Och just nu pågår årets avtalsrörelse för fullt. I en debattartikel som har spridits i många tidningar landet över påpekar Håkan Sörman, vd för arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (skl), att det är på lokal nivå, i kommuner och landsting som det viktigaste arbetet med lönebildningen sker. Det håller Vårdförbundet med om.

Håkan Sörman lyfter också fram tillsvidareavtalet med Vårdförbundet som ett modernt sätt att se på
avtalens funktion. I och med att tillsvidareavtalet är långsiktigt och att dialogen och de »avtalsvårdande« samtalen mellan parterna pågår kontinuerligt, är det möjligt för landstingen och kommunerna att sätta ny lön på sina medarbetare regelbundet varje år utan avbrott av centrala förhandlingar som kan dra ut på tiden.

Det finns ingenting som skulle vara positivt med att återinföra en gammal modell med »lönepotter« och »tariffsystem«. Lönen ska vara individuell och utgå från det bidrag varje persons arbetsinsats innebär i vården, det är vi överens med arbetsgivarna om. Men – och det är ett viktigt men – om vi ska kunna fortsätta att ha denna typ av avtal med arbetsgivarparterna så förutsätter det att årets lokala lönebildning verkligen gör avtalet rättvisa. Både vad gäller nivån på löneökningarna och vad gäller utvecklingen av lönebildningsprocessen. Överenskommelsen bygger på ett ömsesidigt förtroende och en tro på att kommuner och landsting självständigt kan ta det ansvar som det innebär.

Det är positivt att skl:s vd genom sin debattartikel på ett så tydligt sätt visar att arbetsgivarparten står nära Vårdförbundet i synen på lönebildningen. Men nu krävs det att man går från ord till handling ute i landet. I förra årets avtalsrörelse var resultatet i vissa kommuner och landsting så dåligt att Vårdförbundet fick lov att »sätta klackarna i backen«. Det får inte upprepas i år.

ps: Vårdstämmans program och möjlighet att anmäla dig hittar du på www.vardstamman.se.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida