Löneavtalet ifrågasätts inom Vårdförbundet

Löneavtalet ifrågasätts inom Vårdförbundet
Sineva Ribeiro tolkar protesterna från studenter och medlemmar som att avtalet med SKL behöver ses över. Foto: Ulf Huett

Studentprotesten för högre ingångslöner har rört upp känslor bland Vårdförbundets medlemmar som tycker att avtalet har brister. Nu ska Vårdförbundet utvärdera löneavtalet med SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att i höst ta ställning till om det ska förlängas eller sägas upp.

25 april 2012

– Jag ser redan nu att trycket på en omvärdering av avtalet har ökat. Med det uppror som studenterna har startat så väcks det frågor bland medlemmarna. Många tycker att lönesättningen inte går rätt till och har sporrats av studenterna att säga ifrån, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Förbundet har påbörjat en utvärdering av avtalet som tecknades med arbetsgivarorganisationen SKL förra året. Avtalets löptid är två plus två år, och däremellan ska en utvärdering ske, enligt överenskommelsen.

Tycker avtalet är bra

Sineva Ribeiro poängterar att hon tycker avtalet i sig är bra och säger att de krav som medlemmarna och studenterna framför finns med i avtalet.

– Det handlar om att kunskap, kompetens och specialistkunskap ska löna sig. Frågan är bara om arbetsgivaren följer det.

Kunskap måste värderas

Hon tror dock inte att ett avtal någonsin kommer att kunna rätta till det faktum att manliga likvärdiga yrken ligger långt före rent lönemässigt. Hon menar att det studenterna gör är att värdera sin kunskap utifrån det bidrag de ger till samhället.

– Det tycker jag att vi kan stödja. Framför allt finns det ett tryck i medlemsledet för det.

I maj kommer Vårdförbundets styrelse att träffa 150 förtroendevalda från olika regioner för att skapa sig en bild av hur det ser ut runt om i landet. Först i september 2012 kommer ett beslut att tas om avtalet ska förlängas eller sägas upp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida