Löneavtalet klart för statligt anställda

Nu har Vårdförbundets statligt anställda medlemmar fått ett nytt avtal. Löneökningen blir densamma som för övriga arbetsmarknaden: 2,6 procent.

4 oktober 2012

Det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR har tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivarverket. Avtalet omfattar cirka 100 000 statligt anställda tjänstemän – bland dem omkring 1 000 medlemmar i Vårdförbundet. De flesta är anställda inom Förvarsmakten, Kriminalvården eller vid Socialstyrelsen.

Avtalet är ettårigt och ger ett lägsta löneutrymme på 2,6 procent.

Samma som övriga arbetsmarknaden

– Det är samma nivåhöjning som gäller för övriga arbetsmarknaden under 2012. Men på varje myndighet sker lokala löneöversyner som kan ge ytterligare höjningar, säger Kerstin Persson, chefsförhandlare på Vårdförbundet.

Förutom löneökningen har ytterligare några förbättringar förhandlats fram. Bland annat ska en partsammansatt grupp arbeta med frågan om hot och våld. Garantibeloppet för uttag av semester har också höjts till 1 250 kronor per dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida