Lönekompensation i läraravtalet lockar Vårdförbundet

Lärarnas avtal ger dem en kompensation för låg löneutveckling under 2007. En avtalskonstruktion som tilltalar även Vårdförbundets chefsförhandlare.

29 januari 2008

Möjligheten att förhandla med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har varit begränsad den senaste tiden. Men sedan lärarnas avtal blev klart i går är Vårdförbundet den enda organisation som inte har ett avtal och chefsförhandlare, Margareta Öhberg, hoppas nu på förnyad fart i förhandlingarna.

Lärarnas avtal garanterar dem minst tre procent under 2008 och 2009. Dessutom räknas 2007 med i det garanterade utfallet på 10,2 procent, vilket innebär en kompensation för låga löneökningar det senaste året. Margareta Öhberg vill inte prata procentsatser, men säger att Vårdförbundet har lagt ribban högre än så. En liknande kompensation för dålig löneutveckling under 2007 ser hon däremot gärna i Vårdförbundets avtal.

– Vi har ju haft samma utveckling som lärarna – att en del kommuner och landsting har värderat våra medlemmar särskilt lågt. En kompensation i avtalet är ett sätt att komma åt den dåliga löneutveckling som vi har sett på en del ställen, säger hon.

Stora skillnader i utfall

Löneutfallet för Vårdförbundets medlemmar under 2007 säger hon har varit dåligt på en del platser och bra på andra. Skillnaderna är stora.

– På de ställen där parterna har haft en bra diskussion har resultatet blivit bra. I Dalarna gjorde de ett digert arbete och fick ett utfall på upp till sex procent, säger Margareta Öhberg.

Att Vårdförbundet sa upp avtalet ångrar hon inte.

– Nej, det är en drivkraft. Vi hade dåliga år 2004, 2005 och 2006. Om utvecklingen ska vända kan vi inte sitta med armarna i kors.

Vårdförbundets viktigaste krav är högre lön och en uppvärdering av medlemmarnas kunskap. Förbundet kräver bättre betalt under specialist- och funktionsutbildningar och löneutveckling efter genomförd utbildning.

– Det finns ett skriande behov av specialistutbildade sjuksköterskor och det borde vara en självklarhet med generösare villkor för dem som går sin specialistutbildning.

I morgon fortsätter förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting. Margareta Öhberg har gott hopp om att de ska vara klara i god tid innan det gamla avtalet löper ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida