Löneprotester i hela landet

När Vårdfacket går till tryck är Vårdförbundet mitt uppe i avtalsförhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting. Många medlemmar har deltagit i aktionerna för högre lön.

4 april 2008

På onsdagen i påskveckan lämnade medlarna en ­första hemställan. Parterna fick en vecka på sig att reagera på budet. Vårdförbundets styrelse samlades direkt efter påsk för att analysera medlarnas bud och utarbeta förbundets svar på det. Också förbundsrådet har sammanträtt per telefon.

Den 26 mars avvisade Vårdförbundets styrelse det förslag medlarna hade lämnat, medan arbetsgivarna accepterade budet. Medlarna fortsatte sedan sitt arbete för att kunna lämna ett nytt förslag som kunde behandlas på Vårdförbundets avtalskongress den 29-30 mars.

På de följande sidorna skildrar vi hur medlemmar i tusental har slutit upp i olika manifestationer runt om i landet för att understryka sina krav på en mer rättvisande lön – demonstrationståg, torgmöten, namninsamlingar och uppvaktningar. Där har ilskan och frustrationen över de låga lönerna varit stor. Men det finns också län där medlemmarna har varit rätt nöjda med löneutvecklingen; i landsting där Vårdförbundet lokalt har lyckats få till bättre avtal med arbetsgivarna.

Vårdfacket speglar händelseutvecklingen så långt den hade kommit fredagen den 28 mars. Vad som hände på kongressen under vecko­slutet den 29-30 mars kan du läsa om i det inbladade »Avtalsextra« som följer med Vårdfacket. För det som har hänt därefter hänvisar vi till Vårdfackets webbtidning, www.vardfacket.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida