LÖNER. »Arbetsgivaren släcker bara bränder«

I Vårdförbundet Västmanland är man missnöjd trots att lönerna ökade med 6,3 procent förra året.

27 februari 2009

Förhandlingarna mellan landstinget och Vårdförbundet i Västmanland om lönerna för 2008 slutade i att arbetsgivaren ensidigt bestämde hur utfallet skulle bli. Nu kan det avläsas i siffror.

Den genomsnittliga löneökningen för 2008 blev 6,3 procent. Det är löneökningarna för vissa av de specialistutbildade sjuksköterskorna som höjer nivån. För övriga medlemmar i Vårdförbundet ligger löneökningarna i genomsnitt i närheten av miniminivån 4 procent.

Inom psykiatrin blev utfallet 9,6 procent, inom kirurgdivisionen (mest operations-, anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor) 7,4 procent och medicindivisionen 5,9 procent – i huvudsak till sjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.

Men enligt Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet i Västmanland, är detta löneutfall inget resultat av en långsiktig lönepolitik.

– Arbetsgivaren ägnar sig åt att släcka bränder. Det jag ser är marknadslöner. Där det finns risk att folk slutar, där lägger de pengarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida