LÖNER. »Arbetsgivaren släcker bara bränder«

I Vårdförbundet Västmanland är man missnöjd trots att lönerna ökade med 6,3 procent förra året.

27 februari 2009

Förhandlingarna mellan landstinget och Vårdförbundet i Västmanland om lönerna för 2008 slutade i att arbetsgivaren ensidigt bestämde hur utfallet skulle bli. Nu kan det avläsas i siffror.

Den genomsnittliga löneökningen för 2008 blev 6,3 procent. Det är löneökningarna för vissa av de specialistutbildade sjuksköterskorna som höjer nivån. För övriga medlemmar i Vårdförbundet ligger löneökningarna i genomsnitt i närheten av miniminivån 4 procent.

Inom psykiatrin blev utfallet 9,6 procent, inom kirurgdivisionen (mest operations-, anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor) 7,4 procent och medicindivisionen 5,9 procent – i huvudsak till sjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.

Men enligt Jani Stjernström, ordförande för Vårdförbundet i Västmanland, är detta löneutfall inget resultat av en långsiktig lönepolitik.

– Arbetsgivaren ägnar sig åt att släcka bränder. Det jag ser är marknadslöner. Där det finns risk att folk slutar, där lägger de pengarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida