Löner. I statistiken är specialiserade vinnare

Efter strejken har en specialistutbildad sjuksköterska fått en något större löneökning än en grundutbildad. Det visar den nya lönestatistiken.

5 maj 2010

Det lönar sig att vidareutbilda sig — men inte tillräckligt. Ungefär så kan man sammanfatta den centrala lönestatistiken för 2008 och 2009 — alltså de två första åren efter avtalet i maj 2008. Statistiken för årets löneöversyn kommer först nästa vår.?

2008 fick sjuksköterskor med specialistbefattningar i landsting ett lönelyft på i genomsnitt 5,6 procent, medan de grundutbildade fick 4,9 procent. Det motsvarar med lite råge den halva procent extra som enligt avtalet skulle satsas på specialistsjuksköterskorna under avtalsperioden.?

Däremot syns nästan ingen skillnad i statistiken från 2009. Det sammanlagda utfallet då var knappt 3,9 procent. De med specialistbefattningar fick 0,04 procentenheter mer, på sportspråk skulle det kanske kallas målfoto.??

Att den halva procenten som var destinerad till specialistsjuksköterskorna föll ut redan 2008 och inte 2009, som det står i avtalet, tror Kerstin Sjöström, Vårdförbundets chefsförhandlare, beror på de många tvåårsavtal som tecknades under hösten 2008.?

Hon är förstås nöjd med att landstingen, som hon säger ”tekniskt sett”, uppfyllt avtalet. Men hon är inte helt belåten med att ökningen inte fortsatte 2009.?

— Det är fortfarande för liten skillnad i lön mellan dem som har vidareutbildat sig och dem som inte har gjort det, säger hon.?

Landstingen rapporterar fortfarande brist på specialistsjuksköterskor. Det är inte konstigt, säger Kerstin Sjöström.?

— Den som funderar över att gå en vidareutbildning och gör en kalkyl över hur det kommer att märkas i lönekuvertet väljer ofta att avstå. Det kostar mer än det smakar, säger Kerstin Sjöström.

Individuell löneutveckling
Exklusive chefer.

Medellön                                        2009                  2008
Specialistsjuksköterska              27 153               26 144
Sjuksköterska                                 24 587               23 682

Ökning i procent                         2009                 2008
Specialistsjuksköterska                 3,86?%              5,61?%
Sjuksköterska                                    3,82?%              4,94?%

Källa: Vårdförbundet statistik. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida