Löner. Rejäl ökning i flera kommuner

Vårdförbundets medlemmar inom Västerås stad fick, beräknat på alla, 4,2 procent i årets lönerevision. ”Där har man tagit ansvar för att synliggöra legitimerade gruppers utveckling även via lönen, säger Jani Stjernström, ordförande för avdelningen i Västmanland.?

Även Växjö kommun sticker ut med 3,4 procent i genomsnittlig löneförhöjning. Det visar en enkät som Vårdfokus har skickat till Vårdförbundets lokala avdelningar, som 18 av 21 har svarat på.?

För landstingen landar utfallet totalt för alla medlemmar på mellan 2 procent — golvet för året i det centrala avtalet — och 2,5 procent. På Gotland är besvikelsen stor över 2,01 procent.?

— Medlemmarna är väldigt besvikna över de låga nivåerna men också över bristen på dialog. De upplever att lönen sätts godtyckligt, säger Linda Eklund, avdelningsordförande.??

I Jönköping är ordföranden Thomas Johansson hyfsat nöjd. Resultatet för landstinget: 2,3 procent i genomsnitt. ?

— Vi ligger på tredje plats i lönestatistiken, en ganska bra resa från 2001 när vi låg sist, säger han. ?

Däremot upplever han att förhandlingsklimatet har försämrats. Samma sak rapporteras från Stockholm där förhandlingarna ännu inte är klara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida