LÖNER. Upp 2,9 procent i staten

3 april 2009

Genomsnittsmedlemmen hos staten tjänar i snitt nästan 30 000 kronor.

Sjuksköterskorna utgör nästan 90 procent av de statligt anställda medlemmarna i Vårdförbundet. Förra året ökade deras löner med i genomsnitt 804 kronor eller 2,8 procent. Genomsnitts-lönen är 29 760 kronor.

Av övriga yrkesgrupper fick barnmorskorna i genomsnitt 1 888 kronor mer (6,1 procent), röntgensjuksköterskorna 1 382 kronor (5,0 procent) och de biomedicinska analytikerna 652 kronor mer (2,5 procent). Dock handlar det bara om några tiotal medlemmar i alla tre yrkesgrupperna.

Avtalet gäller för fler fackförbund. För Vårdförbundets del hamnade utfallet precis på den överenskomna procentsatsen. Nästa lönerevision görs per den 1 januari 2010. Då ska lönerna enligt avtalet öka med minst 3,4 procent eller minst 850 kronor.

Mer om lönerna på: www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida