Lönerna klara i Västerbotten

Specialist- och funktionsutbildade medlemmar inom Västerbottens läns landsting kommer under de närmaste två åren att få en genomsnittlig löneökning på cirka 2 800 kronor, övriga får cirka 2 100 kronor. Allt enligt det avtal som Vårdförbundet i dag har tecknat med landstinget.

? Med tanke på hur tufft det har varit i förhandlingarna med landstinget känner vi oss ganska nöjda. Vi hoppas att det här är ett första steg mot att arbetsgivaren faktiskt tänker uppvärdera våra medlemmar, säger Lena Sjölin, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten.

Drygt fem procent per år

Förra året blev resultatet magert i Västerbotten, endast 2,7 procent för de landstingsanställda. Det tvåårsavtal som nu har tecknats innebär ett löneökningsutrymme på 10,3 procent, det vill säga drygt 5 procent per år, vilket är 3 procentenheter mer än vad som stipuleras i det centrala avtal som nyligen tecknades mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

Parternas gemensamma bedömning är att avtalet ger en genomsnittlig löneökning med cirka 2 800 kronor i månaden för specialist- och funktionsutbildade. Grundutbildade får en genomsnittlig ökning med cirka 2 100 kronor.

? Det som är bra i avtalet är att vi tillsammans med arbetsgivaren har lyckats identifiera den ungefärliga summa pengar som finns för våra medlemmar. Därmed inte sagt att alla individer kommer att få 2 800 eller 2 100 kronor. Vi har ju fortfarande en individuell lönesättning, säger Lena Sjölin.

Lägstalönen fem månader i förväg

Från och med den 1 oktober höjs lägstalönen till 21 100 kronor för medlemmar med ett års sammanhängande anställning i yrket. Det är fem månader tidigare än vad som står inskrivet i det centrala avtalet.

Det Lena Sjölin är mindre nöjd med är att avtalet inte börjar gälla förrän den 1 oktober, istället för som önskat från den 1 juni.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida