Medlemmarna känner inte igen lönerna i arbetsgivarstatistiken

Vad är det egentligen som gäller? Många medlemmar i Vårdförbundet har blivit förvånade när de från arbetsgivarhåll hör att lönerna skulle ha ökat med 4,3 procent under 2007. Vårdfacket förklarar.

3 april 2008

Lönerna för Vårdförbundets medlemsgrupper i landsting och kommuner ökade förra året med 3,5 procent. I landstingen var ökningen 3,6 procent, i kommunerna var den lägre: 2,9 procent.

Men ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation Ingela Gardner Sundström hävdar att lönerna ökade med 4,3 procent.

Båda siffrorna är i och för sig korrekta. Det beror på att man kan använda sig av underlaget på flera sätt när man räknar.

På individnivå

SKL vill förstås att löneökningen ska framstå så hög som möjligt. Därför räknar man från deras håll på hur löneökningen har varit på individnivå.

Då tittar man på dem som var anställda i landsting eller kommun 2006 och fanns kvar på samma arbetsplats 2007. Den gruppens löner har ökat med nämnda 4,3 procent under förra året.

3,5 procent om alla räknas

Men hela tiden börjar nya och slutar äldre. Pensionärerna tjänar i allmänhet mer än nybörjarna. Därför blir lönesumman för alla som arbetar vid en viss tidpunkt lite lägre än om man bara räknar de individerna som arbetade både 2006 och 2007.

Räknat på det sättet har genomsnittslönerna för alla medlemmar i Vårdförbundet som arbetar i landsting och kommuner alltså ökat under 2007 med 3,5 procent; i landstingen med 3,6 procent och i kommunerna med 2,9 procent.

Det här är genomsnittssiffror för hela landet. Utfallet är dessutom väldigt olika från landsting till landsting. Lägst ligger  Västmanland och Västerbotten som har fått 2,2 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida