Mer för ob och jour

Mer för ob och jour
Möjligheten att välja tid eller pengar som ersättning tycker Cecilia Helldén är bra.

Genombrott. Ett stort steg har tagits mot hälsosamma arbetstider, anser Vårdförbundet. De nya villkoren har förhandlats fram i de allmänna bestämmelserna.

30 april 2013

Ersättningen för jour, beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid ska räknas i procent av lönen. Brytpunkten är satt lågt så att samtliga medlemmar tjänar på den nya principen. ?

— Alla får högre ersättning och för oss är det viktigt att medlemmarnas kunskap värderas även under beredskap och obekväma tider, säger Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet.?

Det centrala avtalet med de nya villkoren om arbetstider, som nyligen slöts med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och landsting och Pacta, börjar gälla i oktober 2014. Då blir det också möjligt för medlemmarna att ta ut ersättningen för obekväm arbetstid, jour, beredskap och förskjuten arbetstid antingen i tid eller i pengar.

— Den valmöjligheten är ett bevis på att arbetsgivaren inser vikten av att ha ett hälsoperspektiv på arbetstiderna.

Cecilia Helldén är glad över att arbetsgivarna har gått med på så viktiga förändringar i ett centralt avtal om arbetstider. Vårdförbundet har länge ansett att arbetstiderna och ersättningarna är för viktiga för att besluta om i lokala avtal som ensidigt kan sägas upp av arbetsgivarna.

— Det har visat sig vara förödande att lokala arbetsgivare på det sättet har haft möjlighet att undanröja goda arbetsvillkor, säger hon.?

Men det finns också sådant som Cecilia Helldén saknar i avtalet. Som att även ersättning för obekväm arbetstid ska räknas i procent. Hon skulle också vilja se tidskompensation för nattarbete.

— Det här är frågor som kommer i nästa steg. Vi har varit tvungna att inse att det inte går att ändra allt på en gång, men jag är övertygad om att arbetsgivaren också inser att det här är viktiga steg för mer hälsosamma arbetstider. ?

NYTT I AVTALET:

  • Höjd ob-ersättning, med mer fokus på nattarbete.
  • Ersättning för jour, beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid i procent av lönen.
  • Möjlighet att ta ut ersättning i tid.
  • Föräldrapenningstillägg förlängs med en månad.

Läs mer om nya ersättningarna:
korta.nu/16m05

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida