Minst 1 300 i Västra Götaland

Medlemmar anställda i Västra Götalandsregionen får i år en minsta genomsnittlig löneökning på cirka 1 300 kronor.

3 oktober 2008

Det finns inga procentsatser eller krontal utsatta i det lokala kollektivavtalet som nu har skrivits på. Men i Västra Götaland är arbetsgivaren och Vårdförbundet överens om att det ska göras en löne­översyn varje år.

– Hade vi begärt att få en procentsats inskriven i vårt lokala kollektivavtal hade vi inte fått någonting annat än det som står i det centrala avtalet, det vill säga 4 procent. Men vi har muntligen blivit lovade minst 5,5 procents löneökning i år – på regionnivå, säger Marina Olsson, Vårdförbundets ordförande i avdelning Västra Götaland.

Den nya lönen gäller retroaktivt från den 1 juni. Eftersom lönerna sätts individuellt på varje enhet kommer vissa att få mer medan andra får mindre än de minst 5,5 procent som har utlovats.

Marina Olsson är övertygad om att löneökningen blir minst lika stor nästa år. I regionens budget finns det nämligen redan öronmärkta pengar för Vårdförbundets medlemmar, både för 2008 och 2009.

Den första mars nästa år höjs lägstlönerna till 21 100 kronor. Det gäller för alla som har varit i yrket i minst ett år, även de som under den tiden har varit sjuk- eller föräldralediga. Något krav på att de måste ha varit anställda inom regionen i ett år finns inte.

Enligt avtalet är det möjligt redan i år för förvaltningarna i regionen att träffa en överenskommelse om att avdela 0,5 procent av det garanterade utfallet till åtgärder inom arbetstidsområdet, exempelvis för nattarbete.

Även vilka grupper av specialist- och funktionsutbildade som ska prioriteras avgörs på de enskilda förvaltningarna, inte centralt i regionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida