Nästan lika värdefulla som läkarna – men får bara halva lönen

Läkarna är värdefullast, men Vårdförbundets medlemmar kommer inte långt efter. Det tycker ledande landstings- och kommunalpolitiker. Men lönemässigt är skillnaden desto större.

29 februari 2008

I en Sifoundersökning anger ansvariga politiker i landsting och kommuner hur de värderar tio olika yrken i vården. På en tiogradig skala får läkarna betyget 8,8. Därnäst kommer de fyra yrkesgrupper som organiseras i Vårdförbundet – barnmorskor (8,3), sjuksköterskor (8,1), biomedicinska analytiker (7,9) och röntgensjuksköterskor (7,6).
Medellönen för läkare är 47 400 kronor i månaden; Vårdförbundets fyra yrkesgrupper finns i spannet
22 100–24 800 kronor. De når alltså nätt och jämnt upp till halva läkarlönen.

Vårdförbundet anser att skillnaden är alldeles för stor.
– Vi kräver att alla politiker och beslutsfattar tar sitt ansvar för att höja löneläget för våra yrkesgrupper, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

De ledande politikerna inser också att det finns ett starkt samband mellan lönen och viljan att utbilda sig, oavsett om det gäller grundutbildningen eller en vidareutbildning.
– Det skedde en viss uppvärdering av kvinnodominerade akademiska yrken i slutet 1990-talet. Den har stannat av. Det är dags att den kommer igång på nytt, säger Anna-Karin Eklund.
Sifoundersökningen genomfördes den 3-16 januari på uppdrag av Vårdförbundet. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida