Nationaldagen kvittas mot ledig dag

27 februari 2009

När den 6 juni blev ledig dag för några år sedan kvittades den ledigheten mot annandag pingst. En ledig dag byttes alltså mot en annan.

Oftast. Men ibland är den 6 juni en lördag eller söndag. Så är det i år – för första gången sedan nationaldagen blev en ledig dag.

Det har man nu i de allra flesta avtal löst genom att den anställda får en extra ledig dag i utbyte. I avtalet med Sveriges kommuner och landsting regleras det med en ny protokollsanteckning till § 13. Där står också att »arbetstagares önskemål om förläggning av ledighet till-godoses om de är förenliga med verksamhetens krav«.

Också i avtalen på den privata sidan och i det statliga avtalet finns den extra lediga dagen inskriven, direkt eller indirekt. Dock inte i avtal C Läkarmottagningar och avtal D Företagshälsovård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida