Nytt löneavtal

Västerbotten: Nio procent på två år i löneökning

Västerbotten: Nio procent på två år i löneökning
Vårdförbundets vice ordförande i Västerbotten, Jessica Östberg, är nöjd över tvåårsavtalet med landstinget. Foto: Jenny Olsson

En löneökning på i snitt nio procent under två år, det ingår i det nya avtal som Vårdförbundet i Västerbotten har slutit med landstinget. En extra satsning görs på biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

22 februari 2017

Förutom den genomsnittliga löneökningen på nio procent under två år ingår även en lägstalön på 26 000 kronor i avtalet som Vårdförbundets avdelning i Västerbotten och landstinget har tecknat.

Efter påtryckning gör landstinget också en särskild satsning på erfarna medarbetare som ligger under ingångslönen. Vice ordföranden, Jessica Östberg, är nöjd med överenskommelsen.

– Medlemmar med erfarenhet blev arga när de fick veta att den nya ingångslönen låg högre än den lön de hade. De har varit väldigt aktiva på sociala medier och gjort klart att de skulle säga upp sig om deras lön var lägre än den för nyanställda – som de i vissa fall handleder, säger hon.

Krävde samma lön

Vårdförbundet gav dem sitt stöd och gjorde klart för arbetsgivaren att man inte tänkte vika från kravet på 26 000 kronor i månadslön även för de erfarna medarbetarna. Och det genast. Landstinget gick med på kravet så från och med den 1 januari 2017 får omkring 150 medarbetare 26 000, förutom att de inkluderas i nästa lönerevision.

Jessica Östberg är också nöjd med att landstinget gör en särskild satsning på biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

– Vi påtalade att Västerbottens läns landsting har lägst medellöner i hela landet när det gäller de medlemsgrupperna. Medellönen för biomedicinska analytiker har varit 28 800 här och röntgensjuksköterskorna har haft ännu sämre lön. Skillnaden mot de landsting som betalar högst har varit omkring 4 000 kronor, säger hon.

Även här lyssnade arbetsgivaren på Vårdförbundets argument och gick med på löneökningar på tio procent under två år för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Missnöjet jäste

Att löneökningarna har närmat sig de krav som ställts känns viktigt för avdelningen i Västerbotten. Jessica Östberg berättar om det missnöje som har jäst sedan den förra lönerevisionen med löneökningar på i genomsnitt 2,2 procent.

– Vi har upplevt en uppgivenhet sedan förra året – både hos medlemmar och förtroendevalda. Inte bara över låga löneökningar utan också över en dålig löneprocess med avsaknad av lönekriterier och första linjens chefer utan mandat att sätta lön.

Svårt behålla personal

Att arbetsgivaren haft en välvilligare inställning till kraven den här gången tror Jessica Östberg beror på att landstinget har svårt att behålla och rekrytera personal. Med den satsning som nu görs hoppas både fack och arbetsgivare att bristen på lönespridning ska kunna rättas till.

– Med de låga löneökningar vi har haft har det inte funnits utrymme att satsa på erfaren kompetent personal och när de ser att det inte lönar sig att vara lojal så säger de upp sig. Vi hoppas att den här lönesatsningen ska öka möjligheterna till lönespridning.

Lönerna är individuella, vilket innebär att ökningen för den enskilda medarbetaren kan bli både högre och lägre. Avtalsperioden sträcker sig från 1 oktober 2017 till och med 31 mars 2019. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida