Oenighet om avtalet i Örebro

— Landstinget tycker att de har tagit i så att de står i spagat, men de har knappt böjt på benen, kommenterar den lokala ordföranden i Vårdförbundet Anna Vellet.

3 oktober 2008

Innan något lokalt avtal ens var undertecknat gick arbetsgivaren ensidigt ut med att lönerna för Vårdförbundets medlemmar höjs med sammanlagt 6,3 procent retroaktivt från den 1 juni. Till det kommer en löneökning från den 1 april 2009 på 4,5 procent.

Vårdförbundets Örebro­avdelning hade krävt minst 15 procent på två år. Förbundet ville också att det skulle skrivas in i det lokala avtalet hur löneprocessen ska gå till på enheterna. Enligt Anna Vellet vägrade landstingets förhandlare att gå med på en sådan skrivning. Därför hänvisar det lokala avtalet i princip bara till skrivningarna i det centrala avtalet.

Anna Vellet är inte nöjd:

– De har delat ut en penga­summa uppifrån utan att undersöka vilka behov som finns, säger hon.

Landstinget har förklarat att sjuksköterskor med specialist- eller funktionsutbildning ska prioriteras och att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuk­sköterskor med lång yrkeserfarenhet ska få »bra« löneförhöjningar.

Lägstlönerna höjs till 20 500 kronor retroaktivt från den 1 juni och till 21 100 kronor från den 1 november i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida