Ovanligt att medlare skjuter upp en varslad stridsåtgärd

Medlare som utses vid en konflikt har rätt att skjuta upp en varslad stridsåtgärd i två veckor. Men det har bara inträffat två gånger sedan Medlingsinstitutet bildades för åtta år sedan.

9 april 2008

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, valde själva att kalla in medlare i sina förhandlingar. Det innebär att Medlingsinstitutet, som är den myndighet som utser medlare utan parternas samtycke om det finns risk för stridsåtgärder, inte har någonting att göra med medlingen mellan Vårdförbundet och SKL.

Däremot har myndigheten utsett medlare mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Pacta. Skillnaden beror på att arbetsgivare och fackförbund i kommuner och landsting har ett förhandlingsordningsavtal som bland annat innehåller tidsplaner för förhandlingar och regler för hur medlare ska tillsättas.

Vill själva ta ansvar

– Vi slöt ett förhandlingsordningsavtal redan 2000 för att undvika tvångsmedling och markera att vi själva tar på oss ansvaret för medlingen, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg.

Ett sådant avtal finns inte mellan Pacta och motparterna på den fackliga sidan och därför har Medlingsinstitutet utsett samma medlare där, Christina Rogestam och Anders Lindström, som medlar i konflikten mellan Vårdförbundet och SKL.

Medlare har rätt att skjuta på varslade stridsåtgärder i 14 dagar, oavsett om de är utsedda av Medlingsinstitutet eller av parterna. Det är dock ovanligt att en stridsåtgärd skjuts upp.

– Vad jag vet har det endast hänt två gånger i Medlingsinstitutet historia. Det var fem eller sex år sedan och det gällde elektrikerområdet och sjöfarten, säger Kurt Eriksson, jurist på Medlingsinstitutet.

Om mer tid behövs

När stridsåtgärder har skjutits upp så är det för att medlarna anser att de behöver mer tid. Enligt Kurt Eriksson är det lika ovanligt att medlare som utsetts av parterna skjuter upp stridsåtgärder som att Medlingsinstitutet gör det.

– Det skulle i så fall vara om parterna inte går med på att skjuta upp en konflikt trots att medlarna vädjar till parterna om att få mer tid att lägga fram ett nytt bud. Men vad parterna skulle ha för intresse av det är svårt att förstå, säger Kurt Eriksson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida