”Region Skåne gör skillnad på manliga och kvinnliga löner”

Löneutveckling ska baseras på kön, inte kunskap. Den slutsatsen drar Vårdförbundet efter att Region Skåne backat från sin tidigare överenskommelse angående förbundsmedlemmarnas löner.

”Lönegapet mellan läkare och Vårdförbundets medlemmar ska minska.” Så lät det när Region Skåne och Vårdförbundet förhandlade löner för tre år sedan.

Nu backar arbetsgivarens från sin tidigare ståndpunkt och säger att Vårdförbundets medlemmar inte ska jämföras med läkare, utan med andra ”kvinnodominerade grupper i vården med medellång utbildning”.

Läkare höjer dubbelt

Läkarna höjer  i år sina löner med i genomsnitt 1,5 procent och Vårdförbundets medlemmar med 1,7 procent. I praktiken, med tanke på skillnaden i lön grupperna emellan, innebär det dubbelt så mycket pengar till de förstnämnda – och ett vidgat lönegap.

– Vad säger man? Det är som att gå 30-40 år bakåt i tiden. Vi hade kommit överens med regionen om att jämföra våra medlemmars löner med läkarna, som de jobbar mest med, men nu avvisar arbetsgivaren utgångspunkten rakt av, säger Mats Runsten, tillförordnad ordförande för Vårdförbundet Skåne.

Olyckligt missförstånd

Regionens förhandlingschef Gösta Rehnstam kallar det hela för ”ett olyckligt missförstånd”.

– Vad vi menar är att Vårdförbundets medlemsgrupper ska jämföras med andra, både kvinnor och män, med likartad längd på utbildningen och likartade arbetsuppgifter.

Han tar arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster som exempel.

–  Även detta är kvinnodominerade yrkesgrupper som vi också prioriterar lönemässigt, säger han. 

Måste hushålla

Att regionen inte längre vill jämföra gapet mellan Vårdförbundets medlemmars löner och läkarnas beror, enligt Gösta Rehnstam, på att läkarna har längre utbildning och mer ansvar och att Vårdförbundets medlemmar har haft en god löneutveckling i Skåne under senare år.

Vårdförbundets Mats Runsten ifrågasätter hur den här omvärderingen rimmar med framtidens utmaningar för regionen.

– Det finns flera grupper bland våra medlemmar som är svåra att få tag på redan i dag. Om några år, utan högre löner, står vi utan de grupperna, och då kommer man att fråga sig om regionens hushållning verkligen var så god, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida