Sänkta löner drabbar Karolinska lagom till sommaren

Sänkta löner drabbar Karolinska lagom till sommaren
Sjuksköterskan Emma Askestad vill få uppskattning för sitt arbete, inte sänkt lön.

Emma Askestad, sjuksköterska på hjärtintensiven på Karolinska i Huddinge, räknar med sänkt inkomst på minst tusen kronor. För nattarbetare kan sänkningen hamna på flera tusen kronor när Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm inför nya regler för ob-ersättning.

24 januari 2011

På avdelning M84 i Huddinge där Emma Askestad arbetar är stämningen upprörd. Oro för den privata ekonomin blandas med känslan av att inte vara uppskattad på jobbet.

– Lönen är ett kvitto på att man gör ett bra arbete. Det är mycket upprivna känslor här, säger hon. 

Hennes avdelning är en av 29 arbetsplatser på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna som berörs av det nya avtalet för ob-ersättning. Avtalet ersätter en lokal poängmodell som sades upp av arbetsgivaren för två år sedan.

Möte och protestlista

Den gamla modellen var rörlig. Arbetspass som var svåra att bemanna gav högre lön och ju mer du tjänade, desto större blev extraersättningen. I den nya modellen är summorna för ob-ersättningen fasta. I praktiken leder det till inkomstsänkningar för omkring 1 400 sjuksköterskor och undersköterskor.

Emma Askestad och hennes kollegor har bjudit in sjukhusledningen för att få visa upp sina beräkningar över inkomstbortfall. Ännu har de inte fått någon respons. Akuten i Huddinge har skickat en protestlista med 130 namnunderskrifter och krav på högre grundlön när ob-tilläggen krymper.

Flera tusen kronor 

Beroende på arbetstider och grundlön får personalen räkna med att summan på lönebeskedet krymper med mellan tusen till flera tusen kronor per månad med det nya avtalet. Värst drabbas nattarbetarna som både får sänkt inkomst och utökad arbetstid. De nya reglerna träder i kraft lagom till sommaren. 

– Arbetsgivaren är väl medveten om det här, det kom inte som en överraskning för någon. Det är precis den här farhågan vi framfört, att många kommer att uppleva att de får sänkt lön, säger Marianne Kock, Vårdförbundets sektionsordförande på Karolinska Huddinge.

Hon är inte nöjd med det nya avtalet. Ändå skrev Vårdförbundet till slut under, till skillnad från fackförbundet Kommunal.   

– Vi har under två års tid försökt förhandla fram ett bra avtal och inte kommit längre. Vi tycker ändå att vi mildrat fallet, även om vi inte är fullt ut nöjda, säger Marianne Kock.

Nästa steg för Vårdförbundet blir att försöka höja sjuksköterskornas grundlöner, berättar hon och varnar för att Karolinska annars riskerar att förlora personal. Sjuksköterskornas grundlöner på de berörda avdelningarna är låga jämfört med andra arbetsplatser. 

– Att Karolinska har ett fördelaktigt poängavtal har tidigare använts som argument för att hålla nere grundlönerna.

Letar nya jobb 

När medicinkliniken i Norrköping slopade sitt lokala natt­avtal sade var tredje nattsjuksköterska upp sig. Även i Östergötland har uppsagda avtal för arbete på obekväma arbetstider lett till att sjuksköterskor valt att byta jobb. 

Samma sak riskerar att hända i Huddinge och Solna. Så går i alla fall snacket på Emma Askestads avdelning. Hon tycker att arbetsgivaren tänker kortsiktigt och glömmer bort att utbildad erfaren personal är extra värdefull.

– Vad kostar det inte att skola in nyfärdiga sköterskor där det behövs mer kompetens?  Jag tror att sänkta ersättningar kan bli en kostnad. De riskerar att förlora folk som jobbat här i många år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida