Sjuksköterskor får 6 000 kronor mindre för likvärdigt arbete

Brandingenjörer har en privat arbetsmarknad. Det är Landskrona kommuns förklaring till att de får 6 000 kronor mer i månadslön än sjuksköterskor. Att även sjuksköterskorna har en annan arbetsmarknad verkar däremot inte ses som ett problem.

11 april 2011

I dagens Helsingsborgs dagblad skriver sjuksköterskor i Landskrona kommun ett öppet brev till arbetsgivaren där de uttrycker ett starkt missnöje över löneutvecklingen.

Kommunen har genomfört en lönekartläggning där sjuksköterskornas arbete bedöms som likvärdigt med brandinspektörers och brandingenjörers.

Många slutar

Sedan 2009 har minst 20 av 70 sjuksköterskor i Landskrona kommun slutat. Även om alla inte har gjort det på grund av missnöje med lönen är det en faktor som har funnits med för många, enligt Maria Ivansson, samordnaren för Vårdförbundets förtroendevalda i Landskrona kommun

Hon förklarar att förbundet försökt att göra klart för kommunen att de riskerar en stor kompetensförlust.

– Det är fler som ser sig om efter annat jobb vilket innebär en förlust av både kompetens och kontinuitet. Den personliga kontakt vi får med vårdtagarna efter några år ger god kännedom om vilka problem de har, och innebär dessutom en trygghet för de äldre, säger Maria Ivansson.

Lägre lön än i övriga Skåne

Sjuksköterskornas medianlön i Landskrona kommun är 26 750 kronor i månaden, vilket är ungefär 500 kronor mindre än vad sjuksköterskor i övriga Skåne har.

Maria Ivansson, tycker att medlemmarna har all anledning att vara missnöjda.

– Kommunen har under flera år bortprioriterat sjuksköterskorna för att i stället satsa på andra grupper. Till exempel har arbetsgivaren sagt att löneskillnaden mellan enhetschefer och sjuksköterskor har varit för liten, säger hon.

Snart ska Vårdförbundet inleda förhandlingar med arbetsgivarna om en ny lönerevision. Maria Ivansson är inte alltför hoppfull.

– Sedan tidigare har kommunen sagt att deras lönepolitiska prioriteringar ligger kvar.

Omsorgsnämndens ordförande, Hans Raita, vill inte kommentera brevet för Helsingborgs dagblad utan förklarar att det kommer att besvaras av förvaltningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida